Цехова производствена линия

2

Линия за производство на бонбони в Америка

Линия за производство на хляб по американски

(1)
3

Линия за производство на шоколад вюжно-американец

Линия за производство на торти в Тайланд

4